OVER CH-ARCHITECTEN:

CH-Architecten is in Drongen bij Gent gevestigd en werd opgericht door Thierry Halsberghe en Nathalie Cruysweegs wiens visie en enthousiasme de basis vormen van het architectenbureau. Samen met enkele goed opgeleide professionals zoals ingenieurs en medewerkers wordt een gemotiveerd en enthousiast team gevormd.

CH-Architecten heeft een onbegrensde interesse en werkt op een innoverende manier aan elk project. Tot ons werkdomein behoren zowel residentiële als openbare totaalprojecten (nieuwbouw, renovatie, interieur, maatwerk, ...).

Elk project start vanuit een grondige analyse van de context, het programma van eisen, de stedenbouwkundige randvoorwaarden en het vooropgestelde budget van de bouwheer. Dit onderzoek leidt tot een totaalconcept dat zich vertaalt in een doordachte realiseerbare én duurzame architectuur met een hoge belevingswaarde.

Het is de overtuiging van CH-Architecten dat de uiteindelijke betekenis van architectuur ontstaat door de gebruikers.

Om deze reden wordt elk project tijdens het ontwerptraject in nauwe samenwerking met de opdrachtgever geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Gekozen ontwerplijnen worden in uitvoering consequent vertaald aan de hand van doorgedreven detaillering, gebruik van duurzame en kwalitatieve materialen en intensieve projectopvolging. Hierdoor ontstaat een totaalproject met een schijnbare eenvoud op maat van de gebruikers.

CH-Architecten staat open voor elke nieuwe uitdaging ongeacht het type opdracht of omvang van het project. Ook deelname aan diverse architectuurwedstrijden kadert binnen deze visie.

CH-Architecten verkreeg in oktober 2008 het label "Energiebewust Architect" en ambieert dan ook samen met de bouwheer te bouwen aan een energiebewust ontwerp.

Projecten Residentieel