OVER NIKO WAUTERS ARCHITECTEN:

Niko Wauters architecten is gespecialiseerd in high-end residentiële projecten. Hierbij wordt een energiezuinige en hedendaagse architectuur gehanteerd. Kenmerkend zijn de combinatie van uitgepuurde lijnen, natuurlijke afwerkingsmaterialen en doorgedreven vakmanschap. Exterieur en interieur vormen een harmonieus geheel.

De werkwijze kan als volgt samengevat worden:
- een aandachtig ontwerpproces volgens het programma, de aard van bouwplaats en omgeving;
- een open dialoog met de opdrachtgever;
- zoeken naar optimale woonkwaliteit met een maximaal contact tussen binnen en buiten;
- actuele en realistische kostenramingen;
- een gedetailleerde bouwtechnische uitwerking;
- het samenbrengen van een vakkundig team uitvoerders;
- een doorgedreven coördinatie van de uitvoering met bijhorende controle;
- een efficiënte werkwijze.

Energiezuinigheid krijgt grote aandacht omwille van het hoge comfort, de lage energiekosten, milieu- & klimaatimpact, ... Ieder project geniet ten volle van natuurlijk licht, waarbij het binnenklimaat in zowel winter als zomer erg aangenaam blijft.

Visualisaties in 3D verduidelijken de gewenste vormgeving en materialisatie, en geven een inzicht in de ruimtelijkheid en beleving van ieder project.

Nog voor de start der werken, wordt een erg gedetailleerd uitvoeringsdossier op punt gesteld en worden offertes van professionele uitvoerders vergeleken. De totale kostprijs van het project wordt hierbij steeds onder controle gehouden aan de hand van een gedetailleerde kostenraming. Zo hebt u een houvast gedurende het hele project, en worden financiële verrassingen uitgesloten.

Een zorgvuldige coördinatie der werken en controle van de uitgevoerde werken zorgen ervoor dat de uitvoeringsfase vlot verloopt. Voor een particuliere woning zijn er al snel een 20-tal verschillende uitvoerders actief. De afzonderlijke aannemers leveren stuk voor stuk kwaliteit, en hebben respect voor elkaars werk, daar wordt streng op toegekeken.

In dit complexe avontuur vormt Niko Wauters Uw persoonlijke aanspreekpunt en coördineert hij voor U het hele traject. Door deze aanpak en een jarenlange ervaring kan U als opdrachtgever zorgeloos bouwen.

Voorheen werkte Niko Wauters 10 jaar als senior-projectarchitect bij Schellen Architecten aan diverse energiezuinige luxeprojecten (zowel particuliere residenties als grootschalige woonprojecten).

Projecten Residentieel