OVER SUR MESURE INTERIEUR:

We bekomen een interieur 'sur mesure' van de klant door te luisteren naar zijn ideeën en wensen, zich in te leven in zijn leefwereld en te groeien tot de realisatie van een sterk interieurconcept.

De stijl van Sur Mesure interieur is tijdloos waarbij het architecturale lijnenspel aan de basis ligt van het ontwerp. De ruimtes en de lichtinval worden voor de start grondig geanalyseerd. Na het evenwicht in het ontwerp te hebben gevonden volgt een zoektocht naar de perfecte harmonie tussen natuurlijke en duurzame materialen en kleuren. Dit alles wordt planmatig in detail uitgewerkt en met precisie gevolgd in de uitvoering zodat een perfect eindresultaat bekomen wordt. Bij elke zoektocht wordt er gestreefd naar het perfecte sur mesure interieur voor elke klant.

Projecten Residentieel

Projecten Commercieel