OVER VIAZ ARCHITECTEN:

VIAZ architecten streeft met zijn projecten telkens naar een tijdloos, kwalitatief eindresultaat met als hoofddoel de realisatie van een project tot waar het voor dient : ten dienste staan van zijn gebruiker versus bewoner.

Het verwerken van het opgegeven programma resulteert telkens in het bedenken van een sterk concept voor het specifieke project met aandacht voor functionaliteit, éénvoud, duurzaamheid en budget.

Dit alles in de context van het onbebouwd terrein of van het bestaande gebouw, en in harmonie met de directe omgeving en de aanpalende bebouwing.

Wat verbouwen betreft heeft VIAZ zich met de jaren bekwaamt in het renoveren met het behoud van de kwalitatieve elementen in een pand.

Het afwegen van afbraak én behoud is een delicaat evenwicht dat ons boeit.

Dit gebeurt steeds in respect voor de plek en voor zijn nieuwe bewoners/gebruikers.

Architectuur staat in functie van mensen. Het is pas als het gebouw past als een tweede huid dat onze opzet is geslaagd.

Het uiteindelijk resultaat moet het antwoord zijn op de moderne, specifieke noden van de gebruiker maar ook plaats houden voor poëzie, hoe bescheiden ook.

Projecten Residentieel